زون خوى- اشنوبه

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان آذربایجان غربى
نویسنده علیرضا جعفرى راد وشیدا اسکندرى مانا رحیمى ناظمه اشرفیان فر رقیه موسوى پانته آ گیاهچى محمد صادقى آیدا محبى سید تقى دلاور سید على موسوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى طلا در زون خوى واشنویه 1382  

کلید واژه ها: آذربایجان غربى