زون چالوس گرگان

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان گلستان , مازندران
نویسنده شیدا اسکندرى با همکارى گروه
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى براى 5 مدل کانه زائى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات  مقدماتى پتانسیل هاى سرب وروى-تنگستن-دو مدل طلا – مس هرکدام بصورت جداگانه 1382-1383 وسرب روى  

کلید واژه ها: گلستان مازندران