زون میانه

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان آذربایجان شرقی
نویسنده داود رفاهى و ناظمه اشرفیان فر مریم عرفاتى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

بررسى پتانسیل هاى مس و طلا از نوع اپى ترمال، اسکارن و پرفیرى در منطقه

توضیحات

کلیه مطالعات و مدل سازى هاى مربوطه در محیط GIS  انجام و گزارش در حال تهیه میباشد.  1383

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى