زون ۲ ۱:۲۵۰.۰۰۰اکتشافى طارم

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان زنجان
نویسنده دکتر هاشم امامى و 10 نفر از همکاران
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

پى جویى طلاى اپى ترمال و مس پورفیرى

توضیحات

تمامى گروههاى تحت مدیریت ژئومتیکس در این پروژه دخیل بودند 1380

کلید واژه ها: زنجان