رفسنجان(۱)

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان کرمان
نویسنده شرکت توسعه آقاى برنا و پانته آ گیاهچى ناظمه اشرفیان فر
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

پى جوى پلى متال با استفاده از GIS

توضیحات

گزارش پى جویى جهت شرکت توسعه تهیه شد 1380

کلید واژه ها: کرمان