زون ۳ اکتشافى (اهر- ارسباران)

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان آذربایجان شرقی
نویسنده مریم عرفاتى- صادقى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

بررسى زمین شناسى اقتصادى منطقه ومدل سازى پورفیرى

توضیحات

تهیه  گزارش زمین شناسى اقتصادى و تهیه گزارش مدل سازى 

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى