جزوه آموزشى

نوع گزارش آموزش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده پانته آ گیاهچى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

آموزش

توضیحات

تهیه جزوه در گروهْGIS   جهت ارائه در کلاس هاى آموزشى 1379

کلید واژه ها: سایر موارد