رقومى سازى نقشه پراکندگى مواد معدنى کامیاران

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه رقومى

توضیحات

تهیه نقشه زمین شناسى رقومى

کلید واژه ها: سایر موارد