ورقه عباس آباد

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه نقشه و گزارش

کلید واژه ها: سایر موارد