استان مرکزى

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده علیرضا جعفرى راد و مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

انجام مطالعات GIS و معرفى مناطق امید بخش

توضیحات

تهیه پتانسیل  معدنى و گزارش

کلید واژه ها: سایر موارد