زون مریوان مهاباد

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان آذربایجان غربى
نویسنده مانا رحیمى-علیرضا جعفرى راد- شیدا اسکندرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

انجام مطالعات GIS و معرفى مناطق امید بخش

توضیحات

تهیه پتانسیل  معدنى و گزارش

کلید واژه ها: آذربایجان غربى