نقشه رقومى پراکندگى مواد معدنى آمل

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان مازندران
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه رقومى

توضیحات

تهیه نقشه رقومى

کلید واژه ها: مازندران