گزارش بازدید معادن طلا

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى- مژگان اصفهانى نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

ارائه گزارش

توضیحات

گزارش -فیلم و اسلاید شو

کلید واژه ها: سایر موارد