گزارش کنفرانس Digital earth ۲۰۰۱

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

ارائه گزارش

کلید واژه ها: سایر موارد