بانک اطلاعات استان سمنان

نوع گزارش تهیه پایگاه اطلاعاتى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سمنان
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

تهیه بانک کامل داده هاى استان سمنان و نقشه هاى مربوطه

توضیحات

رقومى سازى کلیه داده ها و تهیه لایه هاى اطلاعاتى مختلف و گزارش و CD

کلید واژه ها: سمنان