نقشه پراکندگى مواد معدنى استان سمنان

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سمنان
نویسنده مانا رحیمى و علیرضا جعفرى راد- سید تقى دلاور-محمد صادقى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

 تهیه نقشه پراکندگى مواد معدنى انگلیسى و فارسى با CD و دفترچه بسته بندى شده 

کلید واژه ها: سمنان