بررسى ذخایر آنتیموان در ایران و جهان

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

مطالعه وضعیت ماده معدنى

توضیحات

تهیه نقشه- گزارش - CD ‍ علیرضا جعفرى راد- مانا رحیمى-سید تقى دلاور-محمد صادقى

کلید واژه ها: سایر موارد