در محدوده ساوه- رزن

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان مرکزى , همدان
نویسنده فلوریز خیرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

کلید واژه ها: مرکزى همدان