بررسى مقدماتى زمین لغزش جاده اوشان- فشم

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
نویسنده ایمان انتظام سلطانى- مسعود محمودپور- امیر شمشکى
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

زمین لغزش جاده اوشان - فشم ، زمین لغزشى از نوع دورانى بوده که در بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۲۷/۵/۸۱ جاده را مسدود و منجر به خسارات مالى به منازل و باغهاى اطراف گردید که خوشبختانه تلفات جانى دربر نداشت.

کلید واژه ها: سایر موارد