گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار شهررضا

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار شهررضا

توضیحات

چکیده مطالعه ژئوشیمى ورقه 100000/شهرضا بر اهل علوم زمین پوشیده نیست که یکى از کار آمدترین روشهاى اکتشافى در مقیاس  ناحیه اى و محلى، روش اکتشافات ژئوشیمیایى است. هر چند در اجراى این روش نیاز به نیروى انسانى توانمند و ماهر، یکى از اساسى ترین گزینه هاى اولیه است ( با هزینه بالا) ولى بهره گیرى از تجربه و دانش روز منجر به صرفه جوئى در زمان و هزینه ها خواهد شد. هنوز هم مى توان به جرات گفت که این روش یکى از کم هزینه ترین روشهاى اکتشافى به شمار مى آید. وسعت و گسترش سرزمین ایران و همچنین ذخائر معدنى فراوان و کشف نشده و خصوصیات جغرافیائى و اقلیمى آن در جهان امروز و شرایط اقتصادى حاکم بر آن، بى گمان این سرزمین را مورد توجه بسیارى از کشورهاى صنعتى و پیشرفته جهان قرار داده است . ضرورت کشف و استخراج مواد معدنى و جایگاه ویژه آن در چرخه اقتصاد و صنعت جهانى بر کسى پوشیده نیست و بر این اساس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور با بکار گیرى کاربردى ترین روشهاى اکتشافى در راستاى توسعه اقتصادى و اجراى برنامه هاى از پیش تعیین شده، گامهاى بنیادین خود را برداشته و در قالب طرحهاى اکتشافات سراسرى و موضوعى، کشور پهناور ایران را زیر پوشش اکتشافى خود قرار داده است.    

کلید واژه ها: سایر موارد