اکتشاف مس

گروه ژئوفیزیک
استان مازندران
نویسنده ه. نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۸

خلاصه توضیحات

نام منطقه: چهل کوره ـ استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 20 فوریه تا 10 مارس 1971

توضیحات

نام منطقه: چهل کوره ـ استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 20 فوریه تا 10 مارس 1971 موقعیت جغرافیایى: 45 کیلومترى شمال - شمال شرقى روستاى نصرت آباد در شرق دامنه کوه لانکا و 25 کیلومترى شمال دهانه باقى پست روش و دستگاه اندازه گیرى: IP SP مقاومت ویژه با استفاده از Seigel Mark VI و EM با اسفاده از گیرنده Turam T.S. (ABEM) نتایج بدست آمده از عملیات: یک توده کانى سازى سولفیدى با ارزش اقتصادى اکتشاف شد. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس

کلید واژه ها: مازندران