اکتشاف مس

گروه ژئوفیزیک
استان مازندران
نویسنده ه. نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: چهل کوره و نسق پورچینجه استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 31 دسامبر 1972

توضیحات

نام منطقه: چهل کوره و نسق پورچینجه استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 31 دسامبر 1972 تا 10 مه 1973 در دو دوره موقعیت جغرافیایى: 45 کیلومترى شمال - شمال شرقى روستاى نصرت آباد در شرق دامنه کوه لانکا و 25 کیلومترى شمال دهانه باقى پست روش و دستگاه اندازه گیرى: IP و مقاومت ویژه با استفاده از دستگاه Seigel Mark VI نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به نتایج پلاریزاسیون القایى در نسق پور جینجه یک زون آنومالى باریک با بارپذیرى بالا مشاهده و یک نقطه براى حفارى پیشنهاد شد.در این محدوده یک بار دیگر نیز در ژوئن و مارس 1972 عملیاات ژئوفیزیک انجام گردیده ، که نتایج آن نیز در گزارش دیگرى ارائه شده است .

کلید واژه ها: مازندران