اکتشاف آب

گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: حوزه کوشک استان یزد اهداف مورد نظر: اکتشاف آب تاریخ انجام عملیات: از 15 تا 24 مى 1968 موقعیت جغرافیایى: شرق شهرستان بافق

توضیحات

نام منطقه: حوزه کوشک استان یزد اهداف مورد نظر: اکتشاف آب تاریخ انجام عملیات: از 15 تا 24 مى 1968 موقعیت جغرافیایى: شرق شهرستان بافق روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه با آرایه شلومبرگر نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به کنتورهاى بدست آمده یک لایه آبدار در عمق 20 تا 30 مترى بدست آمد که در امتداد این کانال دو نقطه براى حفارى پیشنهاد شده است. تهیه کنندگان: ه نیکلاس

کلید واژه ها: یزد