اکتشاف سرب و روى

گروه ژئوفیزیک
استان خراسان شمالى
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: الیگودرز اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 29 جولاى تا 3 آگوست 1971 موقعیت جغرافیایى: کوه نقره و گلزرد

توضیحات

نام منطقه: الیگودرز اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 29 جولاى تا 3 آگوست 1971 موقعیت جغرافیایى: کوه نقره و گلزرد واقع در شمال شرقى ا لیگودرز روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP با استفاده از دستگاه Seigel Mark VI نتایج بدست آمده از عملیات: در محدوده کوه نقره پیشنهاد شده است که پس از انجام نمونه بردارى از خاکهاى منطقه در صورت مثبت بودن نتیجه اقدام به حفر گمانه در محل تعیین شده شود و در محدوده گلزرد کانى سازى قابل توجه مشاهده نشد. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس

کلید واژه ها: خراسان شمالى