اکتشاف مس

گروه ژئوفیزیک
استان خراسان شمالى
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: چاه کلب و کوه سفید در استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 4 ژانویه تا 15 فوریه 1974 موقعیت

توضیحات

نام منطقه: چاه کلب و کوه سفید در استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 4 ژانویه تا 15 فوریه 1974 موقعیت جغرافیایى: چاه کلب در 3 کیلومترى جنوب روستاى دهانه رود 5 کیلومترى شمال غربى کوه شیشه و کوه سفید 8 کیلومترى جنوب شرقى کوه شیشه و 14 کیلومترى جنوب شرقى کوه کلب روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP با استفاده از دستگاه Seigel Mark VI نتایج بدست آمده از عملیات: در ناحیه کوه سفید کانى سازى قابل توجه اى یافت نشد و در منطقه کوه کلب حفر هفت گمانه پیشنهاد شد. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس

کلید واژه ها: خراسان شمالى