پیگیرى توده هاى منگنز

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۵

خلاصه توضیحات

نام منطقه: کوه سنگ ده نوق تربت حیدریه اهداف مورد نظر: پیگیرى توده هاى منگنز تاریخ انجام عملیات: 11 و 12 خرداد 1365 موقعیت جغرافیایى

توضیحات

نام منطقه: کوه سنگ ده نوق تربت حیدریه اهداف مورد نظر: پیگیرى توده هاى منگنز تاریخ انجام عملیات: 11 و 12 خرداد 1365 موقعیت جغرافیایى: کوه سنگ ده نوق تربت حیدریه روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: کانیهاى منگنز و آهن در جوار هم بوده و پیشنهاد شده است که بوسیله تلفیق روشهاى ژئوفیزیکى بهترین روش در امر اکتشاف منگنز از طریق پیاده کردن آرایشهاى مختلف در محدوده بدست آید. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس

کلید واژه ها: سایر موارد