مطالعه گسلها و شکستگیهاى موجود در ساختگاه مجتمع فولاد

گروه ژئوفیزیک
استان هرمزگان
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

نام منطقه: منطقه آزاد قشم اهداف مورد نظر: مطالعه گسلها و شکستگیهاى موجود در ساختگاه مجتمع فولاد تاریخ انجام عملیات: اردیبهشت 1370

توضیحات

نام منطقه: منطقه آزاد قشم اهداف مورد نظر: مطالعه گسلها و شکستگیهاى موجود در ساختگاه مجتمع فولاد تاریخ انجام عملیات: اردیبهشت 1370 موقعیت جغرافیایى: در دو ناحیه دیرستان و کووه روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه برروش C.R.P. با استفاده از Terrameter 300 (ABEM) نتایج بدست آمده از عملیات: گسلها و شکستگیها ردیابى شد اما در مورد جهت و امتداد گسلها و شکستگیها امکان اظهار نظر قطعى وجود ندارد مگر آنکه زمین شناسى منطقه کاملا روشن باشد تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: هرمزگان