اکتشاف تفصیلى مس و منگنز

گروه ژئوفیزیک
استان سمنان
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: گوشه سمنان اهداف مورد نظر: اکتشاف تفصیلى مس و منگنز تاریخ انجام عملیات: آبانماه 1356 موقعیت جغرافیایى: در ناحیه سرکویر در

توضیحات

نام منطقه: گوشه سمنان اهداف مورد نظر: اکتشاف تفصیلى مس و منگنز تاریخ انجام عملیات: آبانماه 1356 موقعیت جغرافیایى: در ناحیه سرکویر در جنوب شرق سمنان روش و دستگاه اندازه گیرى: : مقاومت ویژه وIP با استفاده از دستگاه Scintrex و مغناطیس با استفاده از Proton Precession magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: آثار کانى سازى مس بصورت رگه هایى با شیب قائم و یا کمى متمایل به غرب مشاهده گردید تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: سمنان