اکتشاف سرب وروى

گروه ژئوفیزیک
استان تهران , مازندران
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: دونا در مسیر جاده تهران-چالوس اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: از یکم تا نهم جولاى 1970 موقعیت

توضیحات

نام منطقه: دونا در مسیر جاده تهران-چالوس اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: از یکم تا نهم جولاى 1970 موقعیت جغرافیایى: 5/3 کیلومترى جنوبشرقى روستاى کالوانجا روش و دستگاه اندازه گیرى:مقاومت ویژه و IP با استفاده از دستگاه SEIGEL MARK VI نتایج بدست آمده از عملیات: در بخش شرقى معدن در 50 مترى زیر سطح زمین اثرى از یک توده آنومالى دیده شده که احتمالا مربوط به لنز اصلى است در بخش غربى نیز یک لنز کانى سازى مس کشف شده است تهیه کنندگان: ه . نیکلاس

کلید واژه ها: تهران مازندران