گزارش مطالعات تفصیلى زمین شناسى و زمین شناسى مهندسى در مسیر جاده هراز (رودهن-آمل)

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان مازندران
نویسنده گروه زمین شناسى مهندسى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۵۲

خلاصه توضیحات

طى نامه شماره ۱۲۸۷۵ مورخ ۲۱/۴/۱۳۵۱ وزارت راه، از سازمان زمین شناسى کشور خواسته شد که از نظر مسائل ایمنى و فنى مطالعاتى در زمینه زمین شناسى مهندسى در اطراف مسیر جاده هراز بعمل آید.

توضیحات

فصل1:  مشخصات عمومى (PDF1) فصل2:  شرایط طبیعى و اقلیمى (PDF2) فصل3:  مشخصات زمین شناسى (PDF3) فصل4:  مسائل زمین شناسى مهندسى (PDF4) و (PDF5) و (PDF6)  نقشه و عکس هوایى شماره 1 (PDF)  و  نقشه و عکس هاى شماره 2 و 3 (PDF) نقشه و عکس هاى شماره 4 و 5 (PDF)  و  نقشه و عکس هاى شماره 6 و 7 (PDF) نقشه و عکس هاى شماره 8 و 9 (PDF)  و  نقشه و عکس هاى شماره 10 و 11 (PDF) نقشه و عکس هاى شماره 12 و 13 (PDF)  و  نقشه و عکس هاى شماره 14 و 15 (PDF) نقشه و عکس هاى شماره 16 و 17 (PDF)

کلید واژه ها: مازندران