جستجوى مس درمنطقه سونگون

گروه ژئوفیزیک
استان آذربایجان شرقی
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: کیقال(شمالغربى اهر) اهداف مورد نظر: جستجوى مس درمنطقه سونگون تاریخ انجام عملیات: اسفند ماه 1358

توضیحات

نام منطقه: کیقال(شمالغربى اهر) اهداف مورد نظر: جستجوى مس درمنطقه سونگون تاریخ انجام عملیات: اسفند ماه 1358 موقعیت جغرافیایى: 50 کیلومترى شمال غرب اهر ودر 15کیلومترى از محور اصلى ورقان- اهر روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP با استفاده از دستگاه TIME DOMAIN با قدرت 5/2 کیلووات نتایج بدست آمده از عملیات: در محدوده 3 آنومالى مشخص گردید که قسمت شرقى و مرکزى داراى وسعت بیشترى است. تهیه کنندگان: ج.کیمیا قلم.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى