گزارش ها

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۱۹ دیماه ۱۳۹۲ کیش، هرمزگانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکفرونشستهرمزگان