گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
نقشه رقومى پراکندگى مواد معدنى آملسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهمازندران
نقشه پراکندگى مواد معدنى استان سمنانسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسمنان
نقشه پراکندگى مواد معدنى استان گلستانسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
نقشه زمین شناسى استان گلستانسامانه اطلاعات مکانیتهیه نقشهسایر موارد
حسین آباد کالپوش (شمال شرق سمنان)سامانه اطلاعات مکانیپهنه بندى خطرسمنان
ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون ۲ اکتشافى (طارم) شمال وشمال غرب ایرانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
چهار گنبدسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
چاپان (ایرانخواه)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
پاریزسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون ۳ اکتشافى (اهر- ارسباران)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىآذربایجان شرقی
باشتینسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
گزارش بازدید معادن طلاسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
گزارش کنفرانس Digital earth ۲۰۰۱سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
زون بافق_ پشت بادامسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىیزد
بررسى ذخایر آنتیموان در ایران و جهانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
رفسنجان(۱)سامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىکرمان
زون ۲ ۱:۲۵۰.۰۰۰اکتشافى طارمسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىزنجان
زون اسفندقه- دولت آبادسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
برگه حناسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد