گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش اکتشافات تفصیلی در محدوده پلی متال مشکین شهرسایرسایراردبیل
گزارش اکتشافات پتانسیل هاى معدنى در منطقه خلخال(اردبیل)سایرسایراردبیل
نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیلسایرسایراردبیل
گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده چهارگوش اردبیلژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاربوشهر,اردبیل
اسپکترومتری نشری ICPژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاریزد,همدان,هرمزگان,مرکزى,مازندران,لرستان,گیلان,گلستان,کهکیلوییه,کرمانشاه,کرمان,کردستان,قم,قزوین,فارس,سیستان و بلوچستان,سمنان,زنجان,خوزستان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,چهارمحال,تهران,بوشهر,ایلام,اصفهان,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی