گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش پتانسیل یابی مواد معدنی در منطقه جنوب خلخالسایرسایراردبیل
گزارش اکتشافات تفصیلی در محدوده پلی متال مشکین شهرسایرسایراردبیل
مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایرانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,هرمزگان,مازندران,کرمان,قزوین,فارس,سمنان,زنجان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,تهران,بوشهر,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
گزارش اکتشافات پتانسیل هاى معدنى در منطقه خلخال(اردبیل)سایرسایراردبیل
نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیلسایرسایراردبیل