گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
مراحل کار تهیه نقشهکارتوگرافیگزارش کاربوشهر,اردبیل
مطالعه ساختمان زمین شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگیهاژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران,اردبیل
مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایرانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,هرمزگان,مازندران,کرمان,قزوین,فارس,سمنان,زنجان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,تهران,بوشهر,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیلسایرسایراردبیل
ویژگی های سلستیت و پراکندگی آن در ایرانسایرسایریزد,همدان,هرمزگان,مرکزى,مازندران,لرستان,گیلان,گلستان,کهکیلوییه,کرمانشاه,کرمان,کردستان,قم,قزوین,فارس,سیستان و بلوچستان,سمنان,زنجان,خوزستان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,چهارمحال,تهران,بوشهر,ایلام,اصفهان,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی