گزارش ها

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زمین‌لرزه ۱۷ تیر ۹۸ مسجد سلیمان-خوزستانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختخوزستان
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ اهوازسایرسایرخوزستان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان خوزستانسایرسایرخوزستان
بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات هولوسن بخش شمالی خلیج فارس بر اساس مغزه¬های رسوبیسایرسایرهرمزگان,خوزستان,بوشهر
نهشته های کواترنر جزیره خارکسایرسایرخوزستان
گزارش آمارى و توصیفى میکروفونستیک بر روى مغزه هاى تالاب شادگان (دشت خوزستان )سایرسایرخوزستان
توانائیهاى معدنى استان خوزستانسایرسایرخوزستان
گزارش زمین شناسی و معدنی آهک چناره شمال اندیمشکاکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىخوزستان
اسپکترومتری نشری ICPژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاریزد,همدان,هرمزگان,مرکزى,مازندران,لرستان,گیلان,گلستان,کهکیلوییه,کرمانشاه,کرمان,کردستان,قم,قزوین,فارس,سیستان و بلوچستان,سمنان,زنجان,خوزستان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,چهارمحال,تهران,بوشهر,ایلام,اصفهان,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
ویژگی های سلستیت و پراکندگی آن در ایرانسایرسایریزد,همدان,هرمزگان,مرکزى,مازندران,لرستان,گیلان,گلستان,کهکیلوییه,کرمانشاه,کرمان,کردستان,قم,قزوین,فارس,سیستان و بلوچستان,سمنان,زنجان,خوزستان,خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى,چهارمحال,تهران,بوشهر,ایلام,اصفهان,اردبیل,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ماکو اشنویه (خوى)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارهمدان,مازندران,کرمان,خوزستان,بوشهر,اردبیل,آذربایجان غربى
بررسى کارایى روشهاى ژئوفیزیکى در اکتشاف کانسارهاى سلستینژئوفیزیک(تنظیم نشده)خوزستان
بررسى سازوکار فرونشستها و خطرات ناشى از آن در دشتهاى کبودرآهنگ، فامنین و همه کسى (استان همدان)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,همدان,مازندران,کرمان,کردستان,قم,فارس,خوزستان,خراسان شمالى,بوشهر,اردبیل,آذربایجان شرقی