گزارش ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش لرزه نگارىهمدان,خراسان شمالى,تهران
ورقه هاى یکصدهزار ارومیه اشنویه،گنگجین وسیلوانیهدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان,آذربایجان غربى
استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتیسایرسایرسایر موارد
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)همدان,خراسان شمالى,تهران
ورقه مجوردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان
(Bostan-Abad Earthquake (۲۰۱۰سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرآذربایجان شرقی
مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاهسایرسایرسایر موارد
مطالعه هیدرولوژى و ژئوفیزیک در محدوده معدن مس قلعه زرىژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان جنوبى,بوشهر
ورقه یکصد هزار حلبدورسنجیدیگر بررسى هاسایر موارد
(FIRUZKUH EARTHQUAKE (۲۰۱۰سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرتهران
بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اولسایرسایرسایر موارد
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان شمالى
ورقه یکصدهزار ارومیه اشنویه،گنگجین وسیلوانیهدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمان,آذربایجان غربى
(Ahel (Kodian) earthquake (۲۰۱۰سایرسایرفارس
استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهارسایرسایرسایر موارد
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان شمالى
در گستره شهرى شهر شیرازدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
گزارش بررسى زمین شناسى مهندسى جایگاه روستا هاى اوانک و چاله از دیدگاه ناپایدارى هاى دامنه اى (رودبار الموت قزوین)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىقزوین
زمین لرزه ۸ مرداد ۱۳۸۹صومعه خراسان رضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرخراسان رضوى
نام منطقه: عباس آباد در استان مازندران اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: ۱۰ مه تا ۱۰ جولاى ۱۹۶۹ موقعیت جغرافیایى: گورخانژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد