گزارش ها

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسی امکان فعالیت مجدد ۲۵ معدن متروک در استان تهرانسایرسایرتهران
گزارش پی جویی و بررسیهای اکتشافی بر در شمال شرق چهار گوش تکاب و مناطق مستعدد در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰سایرسایرزنجان
بررسی منشاء و میزان تمرکز آلودگی فلزات سنگین در جزیره خارکژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاربوشهر
برنامه عملیات اکتشاف ناحیه تکابسایرسایرآذربایجان غربى
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه شمال هوره (شهرکرد)سایرسایرچهارمحال
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ حناسایرسایرکرمان
گزارش اکتشافات تفصیلی در محدوده پلی متال مشکین شهرسایرسایراردبیل
پتانسیل یابی مواد معدنی غرب سیستانسایرسایرسیستان و بلوچستان
بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین در حوضه آبریز رودخانه های تالار – تجن – نکارودژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارمازندران
گزارش اکتشاف تفصیلی قره آغاج ارومیه – فاز ۱سایرسایرآذربایجان غربى
گزارش عملیات اکتشاف ژئوفیزیک به روش RS و IP در منطقه ارغشژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان رضوى
طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواه ای و ژئوفیزیک هوائی بررسیهای دورسنجی در محدوده ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ باشتیندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىخراسان رضوى
بررسیهای دور سنجی در محدوده ۱:۱۰۰۰۰۰کیاسردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىمازندران
گزارش مقدماتی بررسیهای دورسنجی در محدوده شمالی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ بندر انزلی با نگاهی ویژه به زمین شناسی دریاییدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىگیلان
بررسی های دورسنجی در محدوده ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ گرگاندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىگلستان
شرح نقشه زمین شناسى ۱.۲۰۰۰۰ منطقه کیشان ـ ایوند (شمال غرب اراک)سایرسایرمرکزى
گزارش پتانسیل یابی مواد معدنی در منطقه جنوب خلخالسایرسایراردبیل
شرح نقشه زمین شناسی ۱:۲۰۰۰۰ منطقه قهرود کاشانسایرسایراصفهان
ژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
معرفى روش‌ها براى پیشرفت کاربرد ژئوشیمى در اکتشافات مواد معدنى در ایرانژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد