گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
نقشه راه علوم زمین و معدن استان سمنانسایرسایرسمنان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ مجنسایرسایرسمنان
گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی و بازسازی محیط رسوبی هولوسن لاگون قدیمی جویبار(فاز ۱)قدیمیسایرسایرمازندران
چینه شناسی ناحیه ای کمربند چین خورده -رورانده زاگرس در طی نئوپروتروزوئیک پسین تا فانروزوئیکزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزه
مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس محمد باقر جعفریانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزه
مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای دکتر محمد حسن خلقیزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزه
مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای دکتر مسعود زمانی پدرامچینه شناسیبرداشت هاى زمین شناسى
مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای خلیل بهار فیروزیچینه شناسیبرداشت هاى زمین شناسى
بررسی نخستین آسیب‌های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ ایوجسایرسایرلرستان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ بولاغی نوسایرسایرخراسان شمالى
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰پل هروسایرسایرلرستان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ صلاح الدین کلاسایرسایرمازندران
نقشه راه علوم زمین و معدن استان آذربایجان غربیسایرسایرآذربایجان غربى
نقشه راه علوم زمین و معدن استان آذربایجان شرقیسایرسایرآذربایجان شرقی
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰شیروانسایرسایرخراسان شمالى
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ رویانسایرسایرمازندران
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ کاشی دارسایرسایرسمنان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ ولشتسایرسایرمازندران
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰کلاردشتسایرسایرمازندران