گزارش ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بانک اطلاعات استان سمنانسامانه اطلاعات مکانیتهیه پایگاه اطلاعاتىسمنان
برآورد ذخیره وارزیابی فنی و اقتصادی هیردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارخراسان جنوبى
برآورد کارایى روشهاى ژئوفیزیکى در اکتشاف رگه هاى منگنزژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان شمالى
براکیوپودها از کامبرین تا عهد حاضرسایرسایر
بررسى آبرفتهاى محدوده زمین واگذارى دماوندژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
بررسى آسیبهاى ساختمانى در مجاورت قنات ولى آباد قرچکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرگیلان,خراسان رضوى,تهران,بوشهر,اردبیل
بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقهژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى اجمالى علت وقوع فرونشست جنوب غرب تهرانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
بررسى ادامه توده هاى سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
بررسى بخشى از نهشته هاى جوان اطراف سهند و سبلانسایرسایر
بررسى بیهنجارى هاى ژئوفیزیک هوایى با روش مغناطیس سنجى و RS و IP در منطقه رشم – استان سمنانژئوفیزیک(تنظیم نشده)سمنان
بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترىژئوفیزیک(تنظیم نشده)زنجان
بررسى خطر سنگ افت در جاده‌ چالوسزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىهمدان,مازندران,لرستان,تهران,بوشهر,آذربایجان شرقی
بررسى دورسنجى در محدوده زون سنندج ملایر با استفاده از داده‌هاى سنجنده ماهواره لندستدورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىسایر موارد
بررسى ذخایر آنتیموان در ایران و جهانسامانه اطلاعات مکانیپى جویى و پتانسیل یابى معدنىسایر موارد
بررسى زمین شناسى ـ معدنى ذخایر و نشانه‌هاى سرب و روى ناحیه طرزاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشکرمان
بررسى زمین شناسى کوى فرهنگیان قدیم شهر بوکانسایرسایرآذربایجان غربى
بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان رضوى,تهران
بررسى ژئوفیزیکى سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
بررسى ژئوفیزیکى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس,تهران