گزارش ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسى مکانیسم و علل تشکیل شکافهاى زمین در منطقه معین آباد ـ ورامینزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىمرکزى
بررسى هاى دورسنجى در محدوده برگه ۱:۱۰۰.۰۰۰ کامیاراندورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىکرمانشاه
بررسى و امکان سنجى استحصال طلا از کانسار خراپه (آذربایجان غربى)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارآذربایجان غربى
بررسى و امکان سنجى فرآورى دیاتومیت ممقانسایرسایرسایر موارد
بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموانژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان,کردستان,بوشهر
بررسى‌هاى آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیدى تازه‌کندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارآذربایجان شرقی
بررسى‌هاى آزمایشگاهى فرآورى کانسارطلاى بزمان (نمونه‌هاى سطحى برداشت شده از ترانشه)سایرسایرسیستان و بلوچستان
بررسى‌هاى دورسنجى به منظور شناسایی پتانسیل مواد معدنی در ورقه های خضرآباد و ده شیردورسنجیشناسایى پتانسیل معدنىیزد
بررسى‌هاى زمین‌شناسى ـ معدنى ناحیه بلدهسایرسایرسایر موارد
بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اولسایرسایرسایر موارد
بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اولسایرسایرسایر موارد
بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر ۱۳۹۲) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
بررسی امکان استحصال طلا از بخش سولفوره کانسنگ طلای هیرد در مقیاس آزمایشگاهىسایرسایر
بررسی امکان پذیری پرعیار سازی سینابر بانجان کردستانسایرسایرسایر موارد
بررسی امکان پذیری سرب و روی محدوده حسین آباد در مقیاس آزمایشگاهی (استان اصفهان)سایرسایرسایر موارد
بررسی امکان فعالیت مجدد ۲۵ معدن متروک در استان تهرانسایرسایرتهران
بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ۱۳۸۹) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات بستر خلیج فارس با نگرشی بر کاربرد مواد الی به عنوان نشانگر¬های ژئوشیمی در مطالعات دیرینه اقلیم، دیرینه دریاچه شناسی و دیرینه اقیانوس نگاریسایرسایربوشهر
بررسی پرتوزایی طبیعی درنمئنه های آب و خاک شهرستان اشکذرسایرسایریزد