گزارش ها

نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زمین شناسی مزایجانسایرسایرفارس
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ اژدهاتوسایرسایرزنجان
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ دارنگونسایرسایرفارس
گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۱ خورشیدى بلداجی- چهارمحال و بختیاریسایرسایرچهارمحال
گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۱ خورشیدى ورزقان- آذربایجان شرقیسایرسایرآذربایجان شرقی
بررسی توفان و سیل استان مازندران و تاثیر آن بر خطوط ساحلی مهر ۱۳۸۷سایرسایرمازندران
گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بندر چارک – هرمزگانسایرسایرهرمزگان
گزارش مشاهدات و بررسیهاى اولیه درمنطقه زلزله زده بم - برواتسایرسایرکرمان
اهم فعالیتهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارتباط با حادثه دلخراش زمین لرزه شهرستان بمسایرسایرکرمان
گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۲ شربیان – آذربایجان شرقیسایرسایرآذربایجان شرقی
گسلش سطحى همراه با زمین لرزه بمسایرسایرکرمان
کوه اتشفشان سبلانسایرسایراردبیل
زمین لغزش منطقه سیلاب-ملازینال در محدوده شمال تبریزسایرسایرآذربایجان شرقی
گزارش مقدماتى زمینلرزه یازدهم فروردین ماه ۱۳۸۵ دشت سیلاخور (جنوب بروجرد)سایرسایرلرستان
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
گزارش اجمالى از زمین شناسى و مخاطرات شهر تبریزسایرسایرآذربایجان شرقی
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۲سایرسایرآذربایجان غربى
مرورى بر منطقه سهند از نظر ولکانولوژى و ....سایرسایرآذربایجان شرقی
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۳سایرسایرآذربایجان غربى
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۴سایرسایرآذربایجان غربى