گزارش ها

نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش اکتشاف تفصیلی قره آغاج ارومیه – فاز ۱سایرسایرآذربایجان غربى
پتانسیل یابی مواد معدنی غرب سیستانسایرسایرسیستان و بلوچستان
گزارش اکتشافات تفصیلی در محدوده پلی متال مشکین شهرسایرسایراردبیل
بررسی نخستین آسیب‌های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ حناسایرسایرکرمان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ ایوجسایرسایرلرستان
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه شمال هوره (شهرکرد)سایرسایرچهارمحال
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ بولاغی نوسایرسایرخراسان شمالى
برنامه عملیات اکتشاف ناحیه تکابسایرسایرآذربایجان غربى
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰پل هروسایرسایرلرستان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ مجنسایرسایرسمنان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ ولشتسایرسایرمازندران
مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای دکتر مسعود زمانی پدرامچینه شناسیبرداشت هاى زمین شناسى
مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای خلیل بهار فیروزیچینه شناسیبرداشت هاى زمین شناسى
گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختلرستان
گزارش زمین لرزه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهرانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختتهران
گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهرانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختتهران
گزارش زمین لرزه ۴خرداد ماه ۱۳۹۹-گچسارانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختکهکیلوییه
گزارش زمین لرزه ۱۴خرداد ماه۱۳۹۹ -صالح آباد – استان ایلامزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختایلام
گزارش مقدماتی زمین لرزه دوگنبدان کهگیلویه ۴ خردادزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختکهکیلوییه