گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهارسایرسایرسایر موارد
استحصال صنعتی املاح با ارزش دریاچه ارومیه با رعایت ملاحظاتسایرسایرآذربایجان غربى
استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتیسایرسایرسایر موارد
استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتیسایرسایرسایر موارد
استحصال طلا از نمونه کانسنگ طلای حمزه قرنینسایرسایرسایر موارد
اشاره اى اجمالى به رویدادهاى کوهزائى و محیط تشکیل فسفاتهاى رسوبى پس از ژوراسیک ایران از دیدگاه تکتونیک ورقهازمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اى
افیولیت هاى جنوب-جنو ب شرق ایراناکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىسایر موارد
اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در محدوده ی برگه ی یکصدهزارم باینچوبژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارکردستان
اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم اردستانژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاراصفهان
اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم سبزوارانژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارکرمان
اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم ورزﻗﺎنژئوشیمیاکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارآذربایجان شرقی
اکتشاف آبژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد
اکتشاف آب در محدوده معدنژئوفیزیک(تنظیم نشده)سمنان
اکتشاف آپاتیت که همراه با کانى هاى مگنتیک مى باشدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف بوکسیت و مواد آلومو سیلیکاتهژئوفیزیک(تنظیم نشده)بوشهر
اکتشاف تفصیلى مس و منگنزژئوفیزیک(تنظیم نشده)سمنان
اکتشاف توده هاى سولفورى نیکل دار و اکتشاف کرومیتژئوفیزیک(تنظیم نشده)کرمان
اکتشاف در معدن مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)قم
اکتشاف درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ تایبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارخراسان رضوى
اکتشاف رگه های سیلیسی طلا دار به روش IP,RS در منطقه ساریلار استان آذربایجان شرقیژئوفیزیک(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی