خدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)

شناسه۴
عنوان خدمت/وظیفهخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)
دسته بندیخدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی زمین شناسی)
ار‌ائه دهندهمعاونت زمین شناسی
نشانی
نوع خدمتG2B, G2G, G2C
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازممستندات فنی و مدارک منطقه مورد نظر جهت دریافت خدمت
شماره حساب بانکی4001053203007216
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://gsi.ir/fa/page/3599/
پست الکترونیکیenayati7086@gmail.com
شماره تماس02164592316...64592271
هزینهمتغیر بر اساس نوع خدمت،طبق تعرفه خدمات سازمان
معرفی خدمت گیرند(گان)دریافت خدمت برای عموم آزاد است.
محل برگزاریاینترنتی-وحضوری در سازمان زمین شناسی کشور
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

این خدمت دربرگیرنده فرآیند انجام مطالعات، برداشت­ های صحرایی و ارائه اطلاعات مرتبط با علوم زمین (گرایش­ های مختلف زمین­ شناسی) در قالب نقشه ­ها، اطلس­ ها، گزارش­ ها و تحلیل­ ها است.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )

نظر شما :