خدمات آزمایشگاهی

شناسه۷
عنوان خدمت/وظیفهخدمات آزمایشگاهی
دسته بندیخدمات آزمایشگاهی
ار‌ائه دهندهمدیریت آزمایشگاه
نشانی
نوع خدمتG2B, G2G, G2C
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان جهت دریافت تخفیف.
شماره حساب بانکی400105320300721
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://gsi.ir/fa/form/21/
پست الکترونیکیlab@gsi.ir
شماره تماس02164592208
هزینهمتغیر بر اساس نوع خدمت، طبق تعرفه خدمات سازمان
معرفی خدمت گیرند(گان)دریافت خدمت برای عموم آزاد است.
محل برگزاریپورتال سازمان و میز خدمت حضوری در محل سازمان
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

این خدمت دربرگیرنده فرآیند انجام مطالعات و خدمات مرتبط با شناسایی کمی و کیفی عناصر و انجام روش­های گوناگون آنالیز آن است.

 

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۵ )

نظر شما :