خدمات آزمایشگاهی

شناسه۷
عنوان خدمت/وظیفهخدمات آزمایشگاهی
دسته بندیخدمات آزمایشگاهی
ار‌ائه دهندهمدیریت آزمایشگاه
نشانی
نوع خدمتG2B, G2G, G2C
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان جهت دریافت تخفیف.
شماره حساب بانکی400105320300721
درخواست الکترونیکی خدمات
پست الکترونیکیlab@gsi.ir
شماره تماس02164592208
هزینهمتغیر بر اساس نوع خدمت، طبق تعرفه خدمات سازمان
معرفی خدمت گیرند(گان)دریافت خدمت برای عموم آزاد است.
محل برگزاریپورتال سازمان و میز خدمت حضوری در محل سازمان
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

این خدمت دربرگیرنده فرآیند انجام مطالعات و خدمات مرتبط با شناسایی کمی و کیفی عناصر و انجام روش­های گوناگون آنالیز آن است.

 

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۹

زیر خدمات:

  • ارائه خدمات آزمایشگاه‌های کانی‌شناسی(13041250100)
  • ارائه خدمات آزمایشگاههای منیرالو گرافی(13041250101)
  • خدمات آزمایشگاههای تجزیه شیمیایی(13041250102)
  • ارائه خدمات تجزیه فلزات گرانبها (13041250103)
  • ارائه خدمات آزمایشگاه‌های ژئوشیمی(13041250104)
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۸ )

نظر شما :