مطالب مرتبط با کلید واژه

آذربایجان شرقى

آذربایجان  شرقى
مرکز استان: تبريز
مساحت : 47830 کيلومتر مربع
جمعیت: 3325540 نفر
شهرهای مهم: سراب ، بناب ، مراغه،‌ هشترود،‌ بستان آباد، آذرشهر،‌ ملکان، کندوان، مياندواب، اهر،‌ عجب شير، مرند، مشکين‌شهر، شبستر، ميانه، ‌هريس، بستان آباد
استان های همسایه
از شمال به کشورهاى آذربايجان و ارمنستان؛ ازجنوب به استان زنجان؛ از شرق به استان اردبيل و از غرب به استان آذربايجان غربى محدود است.
جغرافیا: استان آذربايجان شرقى درگوشه شمال غربى کشور ، بين طول هاى جغرافيايى ´ 5و ° 45تا ´ 21و ° 48شرقى و عرض هاى جغرا فيايى ´ 45و ° 36 تا ´ 25 ° 39 شمالى قراردارد. اين استان داراى 17 شهرستان ،52 شهر ، 40 بخش و 137 دهستان مى باشد.

۱۱. قره‌چمن - ترکمن چاى

مقیاس : 1:100000

۱۲. تخت‌سلیمان

مقیاس : 1:100000

۱۳. سراب

مقیاس : 1:100000

۱۴. هشت‌چین

مقیاس : 1:100000

۱۵. اهر

مقیاس : 1:250000

۱۶. میانه

مقیاس : 1:250000


۲۱. بررسى خطر سنگ افت در جاده‌ چالوس

نویسنده : محمد جواد بلورچى، ایمان انتظام، مسعود محمود پور، فرهاد انصارى

مدیر فنى : محمد جواد بلورچى روش RHRS: ایمان انتظام روش SMRو زمین شناسى مهندسى : مسعود محمود پور، سوزان کریم نژادطارى اقلیم و هیدرولوژى : امیر شمشکى زمین شناسى : اصغر صادقى، علیرضا سیاره، مسعود محمود پور، سوزان کریم نژادطارى زمین شناسى ساختمانى : احمد دادستان گروه اطلاعات زمین مرجع (GIS) :محمد صادقى، شیدا اسکندرى ، آیدا محبى با همکارى : هادى پورفرضى کاردان فنى: محمود اسد بیگى تدوین: محمد جواد بلورچى، ایمان انتظام، مسعود محمود پور، فرهاد انصارى

۲۲. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سرخشاد

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سرخشاد

۲۳. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده ورقه یکصد هزار آبریز

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده ورقه یکصد هزار آبریز

۲۴. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ۱:۱۰۰.۰۰۰ على آباد

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000 على آباد

۲۵. طرح اکتشاف قلع و تنگستن در منطقه خاکو همدان

طرح اکتشاف قلع و تنگستن در منطقه خاکو همدان

۲۶. نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورزقان (شمال غرب اهر)

نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه 1:100000 ورزقان (شمال غرب اهر)

۲۷. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه سوریان

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه سوریان

۲۸. زمین لغزش منطقه سیلاب-ملازینال در محدوده شمال تبریز

نویسنده : سرتیپى - خدابنده - حق فرشى

بر اساس گزارش فرماندارى

۲۹. گزارش اجمالى از زمین شناسى و مخاطرات شهر تبریز

نویسنده : عبدالحمید سرتیپى - عنایت الله حق فرشى (کارشناسان سازمان زمین شناسى )

گسترش شهرنشینى و توسعه ناموزون شهرها طى سالهاى اخیر در

۳۰. مرورى بر منطقه سهند از نظر ولکانولوژى و ....

نویسنده : دکتر حسین معین وریرى - دکتر ابراهیم امین سبحانى

نظرى به گذشته ایران از نظر زمین شناسى


۲۲. بررسی زلزله های تاریخی و زلزله نگاری در تبریز

تاريخ برگزاری : ۲۷ فروردین ۱۳۸۷