آذربایجان شرقى

نقشه ها

۱۱. قره‌چمن - ترکمن چاى

مقیاس : 1:100000

۱۲. تخت‌سلیمان

مقیاس : 1:100000

۱۳. سراب

مقیاس : 1:100000

۱۴. هشت‌چین

مقیاس : 1:100000

۱۵. اهر

مقیاس : 1:250000

۱۶. میانه

مقیاس : 1:250000


گزارش ها

۶۱. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ چللو

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 چللو 5466 II SE


مقالات

۸۳. منابع و ذخایر معدنی مس اهر

تاريخ برگزاری : ۰۳ بهمن ۱۳۸۶