مطالب مرتبط با کلید واژه

سیل


۱. گزارش مقدماتی سیلاب ۵ و ۶ فروردین ۱۳۹۸ شیراز

نویسنده : طهمورث یوسفی، ابوالحسن احمدی، اکبر محمدی و سیدمحسن حسینی‌زاده

در مقدمه این گزارش می‌خوانیم، در پی رویداد جاری شدن سیلاب در حدود ساعت 11 روز دوشنبه پنجم فروردین ماه 1398 در محل دروازه قرآن شیراز، تیمی متشکل از کارشناسان مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه جنوب (شیراز) جهت بررسی وضعیت حوضه آبریز مسیل دروازه قرآن و بررسی آن از دیدگاه زمین‌شناسی تشکیل شد.